top of page

ANBI

Naam: Stichting Almere Jazz Concerts

RSIN / fiscaal nummer 8625.95.326

Stichting Almere Jazz Concerts is een Algemeen Nutbeogende Instelling (ANBI). Daarvoor geldt een publicatieplicht. Op deze pagina vind je daarvoor alle gegevens.

Postadres

Ommelandvaart 65

1335 SE Almere

 

Bezoekadres

Makassarweg 80

1335 HZ Almere

 

Telefoonnummer

+31 642294988

 

E-mailadres

almerejazzconcerts@gmail.com

Missie – statutaire doelstelling

Jazz was. Jazz is. Jazz blijft.

Almere Jazz Concerts (AJC) wil de Jazzmuziek levend houden. Op de eerste plaats in Almere, onze stad en verder bij iedereen in de wereld die liefhebber, bewonderaar, volger of jazz freak is.

 

Strategie

De stichting stelt zich ten doel haar missie te bereiken door :

  • Concerten te organiseren: een podiumplek waar artiesten uit de verschillende jazzstijlen en publiek onvergetelijke concertervaringen te laten opdoen; 

  • Jazz te promoten: muzikanten bijeen te brengen om op festivals en andere gelegenheden actief jazzmuziek ten gehore te brengen;

  • Ruimte te creëren voor jonge musici: in de programmering is volop ruimte voor jonge en aankomende muzikanten in de jazzmuziek;

Educatie te verzorgen: door het organiseren van workshops en masterclasses voor verschillende doelgroepen om kennis te laten nemen van de rijke geschiedenis en stijlen van de jazzmuziek

 

Bestuur en beloning

Zie voor de samenstelling en functies van het bestuur de pagina op onze website. Bestuursleden ontvangen geen honorering. Indien gewenst worden onkosten in redelijkheid vergoed.

 

Werving van gelden

De stichting werft haar middelen middels verkoop van tickets bij jazz concerten, donaties en subsidies.

De stichting heeft zich aangemeld bij Nationaal Podium Plan ter ondersteuning van de uitvoerende musici.

 

 

Beheer en besteding van middelen

De verkregen middelen worden aangewend om de uitvoerende muzikanten en technici zo veel als mogelijk een marktconforme vergoeding te geven. Structurele overtollige middelen kunnen worden aangewend om jonge studerende jazz muzikanten middels stipendia een tegemoetkoming te verstrekken.

 

 

Actueel verslag activiteiten

De stichting heeft sinds haar oprichting per 08 juni 2021 een 5-tal jazz concerten georganiseerd. Het eerste concert gehouden op 19 juni 2021 was een life rehearsel van het afstudeerconcert van pianiste Evelyn Vera Gallardo, afkomstig uit Almere, studerend aan het Rotterdams Conservatorium Codarts.

Evelyn Vera Gallardo is op 1 juli 2021 met eindcijfer 9 afgestudeerd !

 

Financiële verantwoording

In de bijlage een tussentijdse financiële rapportage per september 2021.

bottom of page